Elektroniczna deklaracja kontynuacji!!!

Jak co roku w dniach od 10 maja od godziny 12.00 do 18 maja do godziny 12.00 mogą Państwo wypełnić elektroniczną deklarację kontynuacji na zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania organizowane w publicznych placówkach oświatowo – wychowawczych, a następnie wydrukowaną i podpisaną deklarację złożyć w placówce najpóżniej do 18 maja do godz. 14:00.

Nowi kandydaci mogą dokonać rejestracji od 21 maja od godziny 12.00. Po wprowadzeniu do systemu podstawowych informacji i wyborze zajęć, wniosek należy wydrukować, podpisać i złożyć w wskazanej placówce lub placówkach do 5 czerwca br. do godziny 18.00.

Link do formularza

https://warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl/

Comments are closed.