II etap elektronicznej rekrutacji do MOS 2019/2020

W dniach od 16 maja od godziny 16:00 do 3 czerwca do godziny 16:00 mogą Państwo wypełnić elektroniczny wniosek na zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania organizowane w publicznych placówkach oświatowo – wychowawczych, a następnie wydrukowany wniosek złożyć w wybranych placówkach.

Zasady postępowania rekrutacyjnego znajdują się na stronie:
https://warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl/vacatio-parents/main.action

Terminarz rekrutacji:

od 16 maja do 3 czerwca – rejestracja w systemie nowych kandydatów/wypełnienie wniosków oraz wybór grupy

od 16 maja do 3 czerwca – złożenie w placówce/placówkach wniosku przez nowych kandydatów

14 czerwca – opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

Comments are closed.